Lingua Confluence Koolituskeskus  korraldab võõrkeeleõpet täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr 173937 alusel õppekavarühmas keeleõpe. 

Pakume:

 • inglise keel keeleoskustasemel A1-C1 (algaja-vilunud keelekasutaja vaba suhtluse tase). Inglise keelt on võimalik õppida eesti ja vene keele baasil.
 • vene keel keeleoskustasemel A1-B1 (algaja-suhtlustase). Vene keelt on võimalik õppida eesti ja inglise keele baasil.
 • prantsuse keel keeleoskustasemel A1-B1
 • araabia keel keeleoskustasemel A1-A2
 • hispaania keel keeleoskustasemel A1-B1 inglise keele baasil

Lingua Confluence Koolituskeskus pakub võimalust alustada võõrkeeleõpinguid või värskendada juba olemasolevaid keeleteadmisi õppijale kõige sobilikumal viisil ning võimalikult väikse ajakuluga.

Pakume erinevaid õppimise viise:

 • otsekontakt
 • Zoom või Skype tunnid
 • telefoni tunnid
 • e-õppe tunnid

Koostame Teile sobiva isikliku õppeplaani võttes arvesse teie soove, vajadusi ning teile sobivaid õppimise viise. Üks koolituspakett võib hõlmata nii otsekontakttunde, kui ka näiteks telefoni või Skype-tunde. Telefonitundide eesmärgiks on arendada suulist kõnet võõrkeeles ning selle teenuse sihtgrupiks on inimesed, kes tahavad värskendada suulist keeleoskust või arendada kindlust rääkimisel, ilma töölaua tagant lahkumata. Skype tunnid on mugav viis õppida keelt otsekontaktmeetodil, kuid endale mugavas asukohas. Tänu erinevatele meediumitele saame pakkuda tunde olenemata kliendi asukohast ning oleme alustanud teenuse pakkumist ka Prantsusmaal.

Inglise keele õppes muutuvad üha aktuaalsemaks globaalsed dialektid ning nende põimimine õpingutesse. Soovime pakkuda klientidele võimalust ka praktiseerida erinevatest globaalsetest inglise keele dialektidest aru saamist ning erinevate dialektide keelekeskkondades suhtlemist.

Keeleoskustasemete kohta saate lugeda siit: Keeleoskustasemed


Lingua Confluence Koolituskeskuse individuaaltundidesse registreerimine koosneb järgmistest etappidest:

 1. võtke meiega ühendust kas telefoni või emaili teel
 2. saadame teile küsimustiku teie soovide ja vajaduste välja selgitamiseks
 3. palume teil sooritada tasemetesti keeleoskustaseme määramiseks
 4. vajadusel viime läbi lühikese vestluse suulise keeleoskustaseme määramiseks
 5. leiame teile sobiva õpetaja, kes koostab teile õppeprogrammi 
 6. sõlmime koolituslepingu
 7. õppemaksu tasumine arve alusel

Küsi täpsemat infot siit: info@keelekoolitus.ee